Název spisového uzlučíslo pracovištěsprávce uzluuživatelé spisového uzlu
Ústav ekonomie 110 M. Ševela J. Dušková
Ústav podnikové ekonomiky 111 D. Martinovičová  
Ústav managementu 112 I. Vajčnerová H. Haluzová
Ústav statistiky a operačního výzkumu 113 J. Janová J. Skládaná
Ústav účetnictví a daní 114 D. Nerudová  
Ústav marketingu a obchodu 115 L. Kubíčková  
Ústav informatiky 116 A. Motyčka B. Krejčí
Ústav práva a humanitních věd 117 M. Janků  
Ústav financí 118 I. Kašparovská P. Toman
Výzkumné centrum 172 P. Rozmahel B. Zámorská
Děkanát PEF 191 J. Pakosta B. Šiklová, D. Škubalová, H. Kališová, I. Krištofová, J. Gruber, J. Hudečková, J. Klein, Urbánek, K. Karásková, M. Karhánková, M. Mádle, P. Pečinková, Z. Karhánková, Z. Karhánková
Ústav biologie rostlin 211 L. Havel  
Ústav aplikované a krajinné ekologie 215 F. Toman J. Pokorná, M. Tichá
Ústav agrosystémů a bioklimatologie 217 J. Křen H. Kolářová
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství 219 M. Jůzl D. Dvořáková, D. Prudíková, L. Janečková
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 221 J. Hlušek L. Rašovská
Ústav výživy zvířat a pícninářství 222 L. Zeman  
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat 223 Z. Sládek J. Urbanová
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství 224 Z. Laštůvka J. Marešová
Ústav molekulární biologie a radiobiologie 225 B. Brzobohatý M. Šlesová, Š. Koukalová
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 227 J. Mareček L. Černá, L. Vaculovičová, P. Knoppová
Ústav techniky a automobilové dopravy 228 J. Čupera Z. Šoch
Ústav technologie potravin 234 A. Jarošová I. Kučínská
Ústav chovu a šlechtění zvířat 235 L. Máchal H. Divinová, I. Komzáková, L. Pokorná, S. Kaplanová
Ústav chemie a biochemie 239 V. Adam O. Kryštofová
Děkanát AF 291 M. Úradníčková D. Zlatohlávková
Ústav regionální a podnikové ekonomiky 311 L. Grega L. Grega, O. Ehrenbergerová, V. Konopáč
Ústav sociálního rozvoje 312 H. Pavlíčková Z. Maláčová
Ústav demografie a aplikované statistiky 313 B. Minařík Z. Maláčová
Ústav teritoriálních studií 314 A. Darkwah O. Ehrenbergerová
Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy 316 A. Ruda Z. Maláčová
Ústav jazykových a kulturních studií 317 M. Horák H. Veselá
Děkanát FRRMS 391 J. Sedláková E. Svobodová, K. Vittová, Z. Maláčová
Ústav geoinformačních technologií 411 M. Klimánek  
Ústav matematiky 412 R. Mařík H. Kozlová, M. Navrátil, S. Fišnarová
Ústav geologie a pedologie 413 K. Rejšek  
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie 414 P. Maděra  
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky 421 R. Dudík A. Dvořáková
Ústav tvorby a ochrany krajiny 422 M. Šlezingr K. Domokošová, S. Dvořáková
Ústav lesnické a dřevařské techniky 423 J. Neruda L. Skoumalová
Ústav ochrany lesů a myslivosti 424 L. Jankovský D. Palovčíková, J. Dvořák
Ústav zakládání a pěstění lesů 426 R. Pokorný  
Ústav hospodářské úpravy lesů 428 J. Simon  
Školní zemědělský podnik Žabčice 43645 R. Měřínský A. Pavlů, H. Kalábová
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 43660 J. Martínek J. Dvořáčková, T. Srnský
Správa kolejí a menz 43810 J. Pisarská J. Pisarská, M. Venerová
Ústav základního zpracování dřeva 441 M. Rousek  
Ústav nábytku, designu a bydlení 442 D. Tesařová  
Ústav nauky o dřevě 443 P. Horáček I. Chaloupková
Ústav ekologie lesa 471 I. Marková  
Zkušebna nábytku 478 Z. Holouš E. Máchová
Kalibrační laboratoř měřicích zařízení 479    
Děkanát LDF 491 J. Kšica B. Dobešová, R. Matějková
Výukový areál Lesnické a dřevařské fakulty 494    
Ústav ovocnictví 551 B. Krška K. Gogolková
Ústav zahradnické techniky 552 P. Zemánek  
Ústav zelinářství a květinářství 553 R. Pokluda J. Turečková
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin 554 P. Salaš H. Beňová
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů 555 J. Balík  
Ústav vinohradnictví a vinařství 556 M. Baroň  
Ústav zahradní a krajinářské architektury 561 J. Damec  
Ústav biotechniky zeleně 562 P. Šimek P. Vaida
Ústav plánování krajiny 563 P. Kučera  
Mendeleum - ústav genetiky 571 M. Baránek,
M. Pidra
 
Děkanát ZF 591 V. Novotná D. Kurková, I. Josefíková, L. Hrubá, M. Čapková, M. Soja, Z. Hladká
Vnitřní správa Lednice (ZF) 593 M. Soja A. Ryzá, M. Čapková
Oddělení sociálních věd 711 D. Linhartová  
Oddělení dalšího odborného vzdělávání 712 Š. Moravcová  
Oddělení vzdělávání seniorů 713 I. Piperisová  
Oddělení expertního inženýrství 714    
Poradenské centrum 771    
Institut celoživotního vzdělávání 791 M. Brandstätter  
Pedagogické oddělení 921 A. Matiášová A. Matiášová
Oddělení účelových zařízení 922 I. Plevová  
Zahraniční oddělení 923 M. Schmidová D. Földešiová, E. Zachariášová, H. Kuzdasová
Redakce Acta a Folia universitatis 924 D. Dvořáková  
Oddělení koncepce, rozvoje a IT 925 V. Vejrostová  
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb 940 V. Svobodová A. Galbavá, P. Bystřická
Botanická zahrada a arboretum 951 T. Koloušek M. Janková, V. Weissová
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků 952 M. Polášek J. Barcuchová
Odbor vědy a výzkumu 953 S. Řezníčková I. Bezecný, L. Štěrbová,
D. Vinklárková
Ústav informačních technologií 962 S. Zerdaloglu I. Hortvíková
Technický odbor 970 L. Bartoš A. Gabrišová, I. Švaňhalová, M. Hrbek
Oddělení kvestora 980   L. Rysková
Kancléřství 981 T. Šabartová D. Šianská, M. Dozbabová, P. Uxová, Š. Pucová
Oddělení interního auditu a kontroly 984 M. Rýznar  
Referát BOZP, požární ochrany a civilní obrany 985   P. Řihánek
Oddělení personální a sociální 989 A. Staňková H. Pospíšilová, J. Mecová, J. Zrůnová, M. Kubíčková, M. Michalíková, V. Růžičková
Stavební oddělení 993 L. Helánová M. Klanicová, P. Antoš, T. Dosoudil, V. Pícha
Ekonomický odbor 996 M. Holubová H. Chudáčková, H. Juračková
Univerzitní archiv 981 T. Šabartová A. Mikovcová, E. Škamradová
Děkanát ZF - podatelna 591   D. Kurková, M. Bravencová
Podatelna 981 T. Šabartová D. Šianská, L. Wimmer, M. Dozbabová, P. Staňová, P. Uxová, Š. Pucová
Centrum transferu technologií 956 R. Plaga R. Plaga
Centrum sportovních aktivit 932 J. Havel M. Drozdková