Samosprávné akademické orgány univerzity

 

Název orgánuČlenovéDokumenty
Akademický senát členové zápisy
Disciplinární komise členové zápisy
Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Vědecká rada členové zápisy

Další orgány univerzity

 

Název orgánuČlenovéDokumenty
Správní rada členové zápisy

Poradní orgány rektora

 

Název orgánuČlenovéDokumenty
Kolegium rektora členové zápisy
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy

Poradní komise

 

Název orgánuČlenovéDokumenty
Etická komise Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro hospodářsko-správní činnost členové zápisy
Komise rektorky pro HR Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro Public Relations Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro tvůrčí činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro vzdělávací činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště členové zápisy
Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny členové zápisy
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice členové zápisy
Rada pro komercializaci členové zápisy
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy členové zápisy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis členové zápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis členové zápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Agricultura Tropica et Subtropica členové zápisy
Řídící výbor ICT Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Ústřední náhradová komise členové zápisy
Výbor pro řízení rizik Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy