Prohlášení k článku Lidových novin ze dne 18. dubna

19. 4. 2018 -

 

Mendelova univerzita v Brně se ohrazuje proti článku, který vyšel v Lidových novinách dne 18. dubna. Článek autora Martina Rychlíka Rozkol a pře na univerzitní půdě zveřejněný na straně 5 je zmanipulovaný a nepovažujeme ho za nestranný. V článku převládají zkreslené, jednostranné a neúplné informace odvolaného vedoucího Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně Jindřicha Kynického.

 

Jako zaměstnavatel se univerzita distancuje od článkem popisovaných sporů zaměstnanců.  Informace o sporu a trestním oznámení nebyla na univerzitní půdě řešena.  O údajném podání trestního oznámení se univerzita a vedení fakulty dozvěděly až z tisku.  Dle informací z článku v LN jde o záležitost více jak rok starou z jara roku 2017, kdy měla fakulta jiné vedení, nelze vyloučit účelovou spojitost mezi odvoláním docenta Kynického z pozice vedoucího ústavu a podáním trestního oznámení.

Situace na Lesnické a dřevařské fakultě byla v oblasti pracovních vztahů v posledních letech napjatá, nejde však o žádnou krajní situaci, jak článek LN popisuje. Nové vedení fakulty se zavázalo zlepšit vnitřní komunikaci a úrovně informovanosti. Jedním z nutných opatření jsou změny na pozicích vedoucích těch ústavů, kde se projevují zásadní a dlouhodobé komunikační problémy.

 

Oddělení Public Relations
Mgr. Jiřina Studenková