Teze kandidátů

 

Do stanoveného termínu (13. 10. 2017 12:00 hod.) dodali teze kandidáta na funkci rektora MENDELU následující kandidáti:

prof. Dr. Ing. Libor Grega – TEZE KE STAŽENÍ

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. – TEZE KE STAŽENÍ

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. – TEZE KE STAŽENÍ