Životopisy uchazečů o funkci rektora

 

Do stanoveného termínu obdržel předseda AS MENDELU tyto životopisy: