Harmonogram a pokyny

 

Podrobný harmonogram voleb a organizační pokyny volební komise najdete v tomto dokumentu.