Vyhlášení voleb

 

Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně vyhlásil volby kandidáta na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně. Návrhové kolo se na fakultách a vysokoškolském ústavu uskuteční ve dnech 2. 10. až 6. 10. 2017. Podrobný harmonogram návrhového kola pro jednotlivé volební okrsky bude zveřejněn volební komisí. Představení kandidátů a volba kandidáta na funkci rektora proběhne 18. 10. 2017.

 

Celý text Vyhlášení voleb