Samosprávné akademické orgány univerzity

 

Název orgánuČlenovéDokumenty
Akademický senát členové zápisy
Disciplinární komise členové zápisy
Správní rada členové zápisy
Vědecká rada členové zápisy

Další orgány univerzity

 

Název orgánuČlenovéDokumenty
Kolegium rektora členové zápisy
Pracovní skupina pro budování pracoviště CEITEC na Mendelu členové zápisy
Předsednictvo klubu absolventů členové zápisy
Redakční rada časopisu MENDEL GREEN členové zápisy
Redakční rada časopisu Mendelu Beskydy členové zápisy

Komise rektora

 

Název orgánuČlenovéDokumenty
Interní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem členové zápisy
Interní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro celoživotní vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro hospodářsko-správní činnost členové zápisy
Komise rektora pro informatiku Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro mezinárodní vztahy Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro mimosoudní rehabilitace bývalých studentů Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro odbornou činnost Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro pedagogiku Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro propagaci a mediální prezentaci členové zápisy
Komise rektora pro sestavování rozvrhů Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Komise rektora pro stravování studentů a zaměstnanců členové zápisy
Komise rektora pro vědu a výzkum Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Likvidační komise pro celoškolská a rektorátní pracoviště členové zápisy
Poradní sbor Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny členové zápisy
Poradní sbor školního zemědělského podniku Žabčice členové zápisy
Rada pro ediční a audiovizuální činnost Mendelovy univerzity v Brně členové zápisy
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis členové zápisy
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis členové zápisy
Řídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-2015 členové zápisy
Ústřední náhradová komise členové zápisy