KOR VOS MENDELU (prof. Ing. Jan Mareček Dr.Sc.)

Základní organizace organizačních součástí

  • ZO-VOS LDF (Doc. Ing. Pavel Král)
  • ZO- VOS AF (prof. Ing. Jan Mareček Dr.Sc)
  • ZO-VOS PEF (JUDr. Jana Mervartová)
  • ZO-VOS ZF (Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.)
  • ZO-VOS Rektorát (pí.  Michalea Skřivanová)
  • Odborová organizace AZO9 (Ing. arch. Martin Kovařík)
  • ZO OSSOO Správy kolejí a menz (p. Josef Luska)