MENDEL News

Informační bulletin pro zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně.

Vychází na začátku každého měsíce a informuje zaměstnance o tom, co se dělo na univerzitě v měsíci předchozím.