Diplom

Diplomy univerzity jsou tištěny na papír se státním znakem (vodotiskem) a reliéfními logy univerzity a fakult.

Náhled diplomu a umístění reliéfního loga je uveden v kapitole 4 minimanuálu JVS  -- Aplikace vizuálního stylu.

Kótování:
reliéfní znak univerzity (na střed znaku): 44 mm od levého okraje, 41 mm od spodního okraje.
reliéfní znak fakulty (na střed znaku): 44 mm od pravého okraje, 41 mm od spodního okraje.

Průměr reliéfního znaku 35 mm.

 

Diploma Supplement

Diploma Supplement (dodatek k diplomu) je na Mendelově univerzitě v Brně vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický), automaticky a zdarma všem absolventům po ukončení studia.