Hlavičkové papíry pro zhotovení předtisků

Předtisky jsou určeny pro zhotovení hlavičkových papírů ve větším nákladu, tj. v profesionálních tiskárnách (například tisk ofsetem).
Tisk hlavičkových papírů v tiskárnách je v kompetenci příslušných organizačních součástí univerzity (účetních jednotek).

 

Elektronické šablony

Elektronické šablony byly zpracovány profesionálním grafikem a typografem dle zásad nového JVS univerzity.

ŠablonyČeskéAnglické
Fakulty    
Agronomická fakulta stáhnout stáhnout
Lesnická a dřevařská fakulta stáhnout stáhnout
Provozně ekonomická fakulta stáhnout stáhnout
Zahradnická fakulta stáhnout stáhnout
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií stáhnout stáhnout
     
Vysokoškolský ústav    
Institut celoživotního vzdělávání stáhnout stáhnout
     
Celoškolská pracoviště    
Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb stáhnout stáhnout
Ústav informačních technologií stáhnout stáhnout
Botanická zahrada a arboretum stáhnout stáhnout
Zkušebna stavebně truhlářských výrobků stáhnout stáhnout
     
Rektorátní pracoviště stáhnout stáhnout
     
Účelová zařízení    
Školní zemědělský podnik Žabčice stáhnout stáhnout
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny stáhnout stáhnout
Správa kolejí a menz stáhnout stáhnout