V lednu 2007 vítěz soutěže o jednotný vizuální styl Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (JVS), pan Libor Jelínek, odprezentoval na zasedání kolegia rektora rozpracovaný soutěžní návrh JVS a převzal symbolický šek a diplom za vítězství v soutěži z rukou rektora univerzity a ředitele Design Centra ČR, pana Karla Kobosila.

Na základě požadavků vznesených ze strany členů kolegia rektora vypracoval pan Jelínek dodatečné návrhy znaků fakult , které byly zástupcům fakult předány k vyjádření.

Jako součást pořizování JVS byl Odborem vnějších vztahů rektorátu navržen podrobný obsah grafického manuálu, který byl taktéž předán k vyjádření členům kolegia a veškeré připomínky byly následně předány panu Jelínkovi. V návaznosti na odsouhlasený obsah manuálu JVS došlo na půdě univerzity k dalšímu rozsáhlému seskupení materiálu se stávajícími znaky a poté k jeho předání panu Jelínkovi ke zpracování.