V červenci 2006 byla navázána spolupráce s Design Centrem ČR, se kterým MZLU v Brně sepsala dne 24. srpna 2006 smlouvu o spolupráci v rámci soutěže o Jednotný vizuální styl MZLU v Brně.

Ve spolupráci s Design Centrem došlo k vypsání kombinované soutěže veřejné a vyzvané s cílem vytvoření jednotného vizuálního stylu pro Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a dále k rozsáhlé distribuci propozic.

Na půdě MZLU v Brně došlo v této souvislosti k postupnému seskupení podkladových materiálů pro soutěžící, který obsahoval přehled současných i v minulosti užívaných znaků, informačních a propagačních, aj. materiálů univerzity. Do soutěže se přihlásilo 21 soutěžících s 28 návrhy. Dne 5. prosince 2006 došlo k vyhodnocení soutěžních návrhů 1. kola soutěže. Akce proběhla v prostorách rektorátu MZLU v Brně za účasti hodnotitelské jury ve složení:

akad. mal. Karel Aubrecht,
Mgr. Václav Houf,
akad. mal. Jan Jiskra,
doc. akad. mal. Karel Míšek,
prof. akad. mal. Rostislav Vaněk,
prof. Ing. Jaroslav Hlušek,
prof. Dr. Ing. Libor Grega,
prof. Ing. Jana Stávková, CSc,.
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc,.
doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc,.
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D.

Členové komise se jednotně usnesli, že předložené práce do soutěže byly mimořádně kvalitní a jejich zpracování bylo na vysoké profesionální úrovni a vzhledem k tomu, že vítězná práce byla velmi dobře rozpracována i do jednotlivých aplikací, byl vybrán vítěz již v prvním kole hodnocení a druhé kolo bylo zrušeno.

Ze soutěžního kola byl vyhotoven zápis a veškeré soutěžní návrhy byly následně vystaveny pro členy lednového zasedání kolegia rektora.