Volba rektora MENDELU pro období 2018 - 2022

4. 9. 2017 - AS MENDELU

AS MENDELU vyhlašuje volby kandidáta na funkci rektora Mendelovy univerzity v Brně. Návrhové kolo se na fakultách a vysokoškolském ústavu uskuteční ve dnech 2. 10. až 6. 10. 2017. Podrobný harmonogram návrhového kola pro jednotlivé volební okrsky bude zveřejněn volební komisí. Představení kandidátů a volba kandidáta na funkci rektora proběhne 18. 10. 2017.

Aktuální informace o průběhu volby rektora