Pozvánka na Kafé pod platanem

10. 9. 2018 -

Neoficiální zahájení semestru na AF MENDELU 25. 9. 2018

Kafé pod platanem, již tradiční neformální zahájení akademického roku AF MENDELU.
Úterý 25. 9. 2018, 8.30-15h, areál MENDELU, prostranství pod platanem mezi budovami C a B.