2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty

27. 7. 2018 -

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019 (realizace od 10. února 2019 do 1. září 2019) a 2. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2018/2019 (realizace od 15. listopadu 2018 do 15. září 2019) v programu Erasmus+.

U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme dobu 3 měsíců. Dále vyhlašujeme výběrové řízení na Kreditovou mobilitu, v rámci které je možné vyjet do Ruské federace, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Ázerbajdžánu, Izraele a Jordánska.

Přihlásit se můžete od 3. září do 28. září 2018. Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 8. - 12. října 2018. Výsledky VŘ budou vyhlášeny 22. října 2018. Více informací ke studijním pobytům Erasmus+ a praktickým stážím Erasmus+ naleznete na webu www.omvi.mendelu.cz.