Slavnostní otevření nového workoutového hřiště MENDELU

16. 5. 2018 -

Zveme Vás na slavnostní otevření workoutového hřiště, které vzniklo u kolejí Jana Amose Komenského na Kohoutově ulici, které se uskuteční 30. května 2018 v 16:00 hodin. 

Součástí budou moderované exhibice a možnost tréningu pod odborným dohledem. Občerstvení zajištěno.