Výběrové řízení na studentské mobility Erasmus+

11. 1. 2018 - Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (REK)

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty na akademický rok 2018/2019  (realizace od 1. června 2018 do 30. září 2019) a 3. kolo výběrového řízení na praktické stáže na akademický rok 2017/2018 (realizace od 17. března 2018 do 15. září 2018) v programu Erasmus+. U praktických stáží vyhlášených v této výzvě hradíme celou dobu realizace stáže na rozdíl od běžně financovaných 2 měsíčních stáží.  

Přihlásit se můžete od 3. ledna do 5. února 2018. V termínu 12.-16. února 2018 pořádáme týdenní intenzívní přípravný kurz na písemný test z angličtiny, na který se můžete přihlásit a informovat na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test proběhne v týdnu od 19.-23. února 2018, výsledky VŘ budou vyhlášeny 16. března 2018.

 

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty

 

Více informací najdete na:

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/27488-erasmus (studijní pobyt)

http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/27837-erasmus (praktická stáž)