Přemýšlíte o studiu / práci v zahraničí?

7. 11. 2017 - Děkanát AF

Seminář o možnostech zahraničního studia a stáží pro studenty AF v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia.

 

Program