Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže mimo EU

27. 9. 2017 - Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (REK)

Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace MENDELU vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty a výzkumné/praktické stážena na základě bilaterálních smluv na kalendářní rok 2018.

Více informací o průběhu, požadavcích výběrového řízení a možnostech tohoto programu najdete na webových stránkách: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/studijni-pobyt/28263-bilateralni-mobility.

Závěrečný termín podání přihlášek je 25. 10. 2017. Své přihlášky  odevzdávejte na zahraniční oddělení jednotlivých fakult, kde bude probíhat předvýběr uchazečů. Finální výběr bude následně proveden oddělením mezinárodních vztahů a internacionalizace rektorátu.