2.kolo výběrového řízení Erasmus+

21. 8. 2017 - Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace (REK)

OMVI MENDELU vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže v programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018.

Přihlásit se můžete od 21.srpna do 6.října 2017.

V termínu 2.-6. října 2017 se koná intenzívní přípravný kurz z angličtiny, v případě Vašeho zájmu se informujte na int.rec@mendelu.cz.

Písemný jazykový test proběhne 9.-13. října 2017, výsledky budou vyhlášeny 18. října 2017.

Připomínáme, že povinnou přílohou přihlášky do VŘ na praktické stáže je akceptační dopis od poskytovatele stáže a motivační dopis, v němž je nově nutné uvést i popis práce, kterou budete na stáži vykonávat. Formulář přihlášky a vzor akceptačního dopisu si můžete stáhnout zde: http://www.omvi.mendelu.cz/vyjizdejici-studenti/staz/erasmus/28217-formulare-kontakty-na-fakulty