Pořízení a implementaci JVS univerzity koordinuje Odbor vnějších vztahů rektorátu. Vaše případné náměty a připomínky rádi uvítáme na adrese tisk@mendelu.cz