Zahradnická fakulta

Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:http://www.zf.mendelu.cz/
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefon:+420 519 367 220
  
Děkan:prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Eva Spěváková