Zahradnická fakulta

Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:www.zf.mendelu.cz
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefon:+420 519 367 211
  
Děkan:prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Eva Spěváková